informacja dane osobowe

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27. 4. 2016 informujemy iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chata 1 – Żukowski, Puchalski, Żynda Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Szpitalnej 1 A 16-400 Suwałki tel. 875667033 email: biuro@chata1.pl
 • Inspektorem ochrony danych jest Kamil Żynda email: biuro@chata1.pl tel +48577409901
 • Jeżeli:
 • a) jest Pani/Pan naszym klientem lub potencjalnym klientem, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i realizacji umowy. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ustęp 1 pkt b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27. 4. 2016.
 • b) jest Pani/Pan naszym kontrahentem, potencjalnym kontrahentem, pracownikiem kontrahenta, pracownikiem potencjalnego kontrahenta, przedstawicielem handlowym lub serwisantem działającym jako dostawca lub odbiorca, jak również potencjalny dostawca lub odbiorca towarów lub usług, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i realizacji umowy lub w celu kontaktu i korespondencji służbowej lub reklamacyjnej oraz realizacji zamówień i dostaw. Cel ten jest realizowany na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest przygotowanie i realizacja umów, utrzymywanie kontaktów i korespondencji służbowej lub reklamacyjnej, oraz realizacja zamówień i dostaw. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ustęp 1 pkt b i f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27. 4. 2016.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska, firmowego nr telefonu i firmowej poczty e-mail w przypadku wysyłania e-maili z firmowej poczty e-mail na e-mail będący na serwerze zlokalizowanym w państwie trzecim.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu określonego obowiązującymi przepisami prawa.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to można zrealizować kontaktując się osobiście w biurze przedsiębiorstwa w siedzibie firmy przy ul Szpitalnej 1 A 16-400 Suwałki lub wysyłając e-maila na biuro@chata1.pl, lub przy użyciu tradycyjnej poczty na adres siedziby administratora.
 • Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Jeżeli:
 1. a) jest Pani/Pan naszym klientem lub potencjalnym klientem, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w przypadku udzielenia stałego rabatu, stałej ceny hurtowej, sprzedaży pod zamówienie, usługi wizualizacji, udzielenia płatności przelewem, płatności z odroczonym terminem, korzystania z ewentualnego transportu, wystawienia dokumentu WZ, lub wystawienia faktury. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość: udzielenia stałego rabatu, stałej ceny hurtowej, sprzedaży pod zamówienie, usługi wizualizacji, udzielenia płatności przelewem, udzielenia płatności z odroczonym terminem, korzystania z ewentualnego transportu, wystawienia dokumentu WZ, lub wystawienia faktury.
 2. b) ) jest Pani/Pan naszym kontrahentem, potencjalnym kontrahentem, pracownikiem kontrahenta, pracownikiem potencjalnego kontrahenta, przedstawicielem handlowym lub serwisantem, działającym jako dostawca lub odbiorca, jak również potencjalny dostawca lub odbiorca towarów lub usług, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przygotowania i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość przygotowania i realizacji umowy, sprzedaży pod zamówienie, usługi wizualizacji, lub w przypadku umowy z przedsiębiorstwem: udzielenia płatności przelewem, udzielenia płatności z odroczonym terminem, wystawienia dokumentu WZ. W niektórych wypadkach konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość utrzymywania kontaktów i korespondencji służbowej lub reklamacyjnej oraz realizacji zamówień i dostaw.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i zautomatyzowanemu profilowaniu.
 • Dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • a) Upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 • b) Firmom świadczącym usługi serwisu komputerów i oprogramowania w zakresie danych dostępnych w firmowej poczcie email,
 • c) Firmom świadczącym usługi hostingu poczty w zakresie danych znajdujących się w firmowej poczcie e-mail;

Bezpłatna* wizualizacja i doradztwo

Skorzystaj z bezpłatnej usługi wizualizacji i doradztwa. Klienci którzy kupują płytki ceramiczne w firmie Chata 1 mogą poprosić o pomoc konsultantów. Pomoc polega na wprowadzeniu wymiarów pomieszczenia i jego układu do programu komputerowego a następnie rozmieszczeniu różnych produktów i konkretnych płytek na modelu komputerowym w celu możliwie najkorzystniejszego zaaranżowania danego wnętrza.

Całe pomieszczenie ogląda się na 42 calowym ekranie w formie animacji 3D. W czasie wykonywania wizualizacji konsultant może doradzić jakie technologie są optymalne w konkretnych sytuacjach lub pomóc w doborze materiałów bądź kolorów. Może również zaproponować wiele ciekawych rozwiązań i zasugerować jak stworzyć wnętrze w określonym stylu.

Więcej informacji na temat jak i w jakim celu robimy wizualizacje znajduje się w sekcji „porady”

* Dla klientów dokonujących znacznych zakupów do wizualizowanych wnętrz. Szczegóły informacji dostępne są w salonach.

Negocjuj ceny indywidualnie

Jeżeli klient firmy Chata 1 zamierza dokonać większych zakupów lub zakupów wielokrotnych może ubiegać się o rabat lub stały rabat. Rabaty nie dotyczą aktualnych przecen i promocji. Firmy mogą również ubiegać się o płatności terminowe. Wszelkie kwestie dotyczące cen i warunków sprzedaży uzgadnia się na miejscu w sklepie.

Skorzystaj z transportu

Przy większych zakupach firma Chata 1 dostarcza towar pod wskazany adres.

Przy dużych zakupach możliwy jest transport na terenie całej Polski i Litwy.

Salony sprzedaży

Suwałki

ul.Szpitalna 1A
tel:87 566 70 33

Ełk

ul.Kilińskiego 16
tel:87 610 99 01

CHATA 1
Żukowski, Puchalski, Żynda Sp.j.

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 1a
NIP: 844-232-02-14, Regon: 200328480
biuro@chata1.pl