Efekt geometryczny 3D – potrzeba samoświadomości i woli

Dla czego podoba się nam efekt geometryczny 3d? Ponieważ on pomaga nam myśleć logicznie i systemowo. Geometria jest językiem konstrukcji technicznych. Ale czy nie może być językiem konstrukcji logicznych? Niemal wszystkie płytki ceramiczne i gresy tworzą siatkę geometryczną spoin i podziały geometryczne na ścianach i podłogach. Chyba, że układa je bardzo zdolny glazurnik. Jeżeli układając płytki ceramiczne i gresy artysta glazurnik krzywo rozpocznie pierwszy rząd, to pod koniec ściany wyjdzie fala lub sinusoida. Czy posadzki i ściany muszą być proste? Czy wszystko musi być prostokątne? Kątówka naprawi ten nudny prostokątny krajobraz i będzie jakby projektował Antonio Gaudi. Wszyscy jesteśmy niewolnikami geometrii, bo geometria jest dla naszego aparatu percepcyjnego szkieletem świata. Obraz świata budujemy w naszych umysłach w oparciu o geometryczne mapy upraszczające obserwowane obiekty do uproszczonych brył. A więc wszędzie widzimy efekt geometryczny 3d. Prosta, punkt, symetria, fraktal, bryła, figura, to słowa – obrazy, przy pomocy których porządkujemy nasz świat. Bóg nie zna linii prostej bo wszystko co można zaobserwować jest krzywe. Glazurnik też ma problem z linią prostą, zwłaszcza gdy układając płytki ceramiczne i gresy dające efekt geometryczny 3d sączy piwko. Właściwie to glazurnik musi ułożyć płytki ceramiczne i gresy tak, żeby nie było widać, że jest krzywo i na tym polega sztuka układania płytek. Nigdzie nie ma kątów i ściany nie mają pionów. Piec do wypalania ceramiki również nie radzi sobie z linią prostą ponieważ płytki ceramiczne i gresy produkuje się z glinianego ciasta i piecze w piecu tak jak ciasto. Po wypieczeniu płytki ceramiczne i gresy kurczą się o około 10% i wyginają. Przepraszamy was klienci, ale nic na to nie poradzimy, że płytki ceramiczne i gresy są krzywe. Wszystko jest krzywe, nawet najnowsze BMW. Tylko oko tego nie sprawdzi. Aby wykryć krzywiznę karoserii musimy zastosować pomiar laserowy, chociaż laser też jest krzywy. Grawitacja ziemi, słońca i księżyca zakrzywiają strunę gitary i promienie światła. Einstein bardzo chciał żeby światło biegło po prostej, ale mimo jego wysiłku umysłowego i naukowego autorytetu światło bezczelnie skręca gdy przechodzi przez pole grawitacyjne. Prosta w naturze nie istnieje. Punkt, bryła i figura też. Przestrzeń również nie istnieje. Istnieje za to relacja odległości mierzona w stosunku do innej odległości. Czas również nie istnieje. Istnieje tylko relacja następstwa zdarzeń mierzona innym zdarzeniem. Istnieją więc relacje między obiektami ale nie ma czasu i przestrzeni. To nas intryguje. Dla tego geometria jest czarująca, inspirująca i intrygująca.

Ale my jesteśmy uparci. Chodzi nam o efekt geometryczny 3D. Zwłaszcza ten z intensywną fakturą. Chcemy aby prosta, figura i bryła zachwycały nas i naszych gości. Płytki ceramiczne i gresy udekorowane kaleidoskopami, fraktalami, patchworkami, geometrycznymi strukturami i układankami są fantastyczną inspiracją do myślenia o zagadkach wszechświata oraz podkreślają nowoczesny lub nawet futurystyczny charakter budynków i pomieszczeń. Dekoracje geometryczne są dzisiaj jednymi z najbardziej popularnych. Porządkują one przestrzeń w naszym polu widzenia i dają wrażenie, że panujemy nad materią i własnym życiem. Ludzie uporządkowani lubią iluzję porządku, ładu i geometrii ponieważ w takim porządku czują, że maja kontrolę nad rzeczywistością. Porządek daje nam psychiczną siłę wynikającą z umiejscowienia kontroli wewnątrz nas. To my kontrolujemy świat, a nie świat kontroluje nas. Z takim nastawieniem częściej odnosimy sukcesy ponieważ wierzymy we własne siły, toteż chce się nam działać i pracować. Dla tego dzieci które mają w pokoju porządek często osiągają lepsze wyniki w szkole.

Ale to nie wszystko. Jeżeli ściany są niezbyt równe to możemy równać je tynkiem, lub równać je optycznie, maskując krzywizny. Dawniej lekarstwem na krzywe ściany były boazerie i panele ścienne. Dzisiaj okłada się je kamieniem, imitacjami kamienia, lub płytkami ceramicznymi i gresami dającymi efekt geometryczny 3d. Ważne jest przy tym to, że optycznie dużo łatwiej jest zauważyć brak równoległości blisko położonych linii prostych niż brak prostopadłości linii położonej do nich prawie prostopadle. Oznacza to, że jeżeli nie ma pionów przy równoległych ścianach w narożnikach to możemy to zamaskować stosując długie poziome proste równoległe biegnące od jednego do drugiego narożnika. Jeżeli są problemy z krzywizną podłogi w stosunku do sufitu to można je maskować długimi prostymi równoległymi biegnącymi pionowo.